Цели

За поредна година успешно изпълнихме целите на членовете ни. Информация за конкретните количества отпадъци, които са събрани и рециклирани, може да видите в заповедта на министъра на околната среда и водите.

Прочети заповедта
Тенеко Цели